Faqts : Languages: Natural : Bulgarian

+ Search
Add Entry AlertManage Folder Edit Entry Add page to http://del.icio.us/
Did You Find This Entry Useful?

1 of 1 people (100%) answered Yes
Recently 1 of 1 people (100%) answered Yes

Entry

Има ли българска търсачка?

May 11th, 2008 02:00
Dimitar Avramov,


Да! Нарича се Jabse (jabse.com) и работи сравнително добре за търсене в 
български страници. 28.9% от хората, които я ползват са в София, 7.8% 
във Варна и 7.4% в Пловдив. В Jabse търсят средно 4 800 души от IP 
адреси в САЩ. Съединените щати са втората страна страна след България 
(74.7%) по брой потребители на търсачката - 3.7%. Следват Гемания с 
2.7% и Турци с 2.1%, Испания 1.5% и Италия с 1.3%. Това са държавите в 
които има най-много българи.